‘’Wie de Nederlandse nationaliteit krijgt kan onbeperkt in Nederland verblijven
en heeft vanaf dat moment dezelfde rechten en plichten als een Nederlander.’’

 

Nederlanderschap

dutch-citizenship

Wilt u graag Nederlander worden en dus de Nederlandse nationaliteit krijgen? Hier zijn twee mogelijke wegen voor, namelijk via de optieprocedure of via de naturalisatieprocedure.

De snelste weg is de optieprocedure. Daarnaast is optie goedkoper dan naturalisatie en u hoeft niet verplicht in te burgeren. Bij optie hoeft u ook geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Bij naturalisatie is dit in beginsel wel het geval, al bestaan er wel uitzonderingsgevallen.

Optieprocedure

Naturalisation-procedure

De optieprocedure bij de gemeente is een snelle en eenvoudige manier om Nederlander te worden. Het starten van de optieprocedure is echter niet in alle situaties mogelijk. De eerste belangrijke vraag is daarom: komt u in aanmerking voor optie?

Nadat er is vastgesteld dat u in aanmerking komt voor optie, dienen we te onderzoeken of u ook aan de overige voorwaarden voor optie voldoet. Als dit het geval is wordt de optieprocedure door ons bij de gemeente waar u woont in gang gezet.

Het is vaak moeilijk om zelf te beoordelen of u in aanmerking komt voor optie. Een van onze gespecialiseerde advocaten kan deze beoordeling voor u uitvoeren en de gehele procedure met u doorlopen tot het eind. Zorgvuldigheid bij de aanvraagprocedure voor optie is essentieel voor een succesvolle aanvraag. Ons team biedt u daarom graag de begeleiding en hulp die u nodig heeft.

Naturalisatieprocedure

Dutch-citizen-via-naturalisation

Indien u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, komt u wellicht wel in aanmerking voor de naturalisatieprocedure. Wanneer u Nederlander wil worden door naturalisatie, dienen wij een aanvraag voor u in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

Alvorens wij overgaan tot het starten van de naturalisatieaanvraag, zullen wij onderzoeken of u aan alle voorwaarden voor naturalisatie voldoet. Een van de voorwaarden voor een succesvolle naturalisatieaanvraag is bijvoorbeeld dat u het inburgeringsdiploma heeft behaald. In sommige gevallen kunt u echter een vrijstelling voor inburgering krijgen. Wij gaan uiteraard altijd na of dit voor onze cliënten het geval is. Indien u niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, zult u eerst het inburgeringsdiploma moeten behalen voordat wij de naturalisatieaanvraag voor u kunnen starten.

Het is vaak moeilijk om zelf te beoordelen of u in aanmerking komt voor naturalisatie. Een van onze gespecialiseerde advocaten kan deze beoordeling voor u uitvoeren en de gehele procedure met u doorlopen tot het eind. Zorgvuldigheid bij de aanvraagprocedure voor naturalisatie is essentieel voor een succesvolle aanvraag. Ons team biedt u daarom graag de begeleiding en hulp die u nodig heeft.

Immigratierecht