‘’U bent werkgever en wilt buitenlandse werknemers in dienst nemen?
Hier moet u soms verplicht erkend referent voor zijn.’’

 

Erkenning als referent

Recognised-sponsor

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler. Het aantal internationale werknemers binnen Nederlandse organisaties groeit. Voor mensen van buiten de Europese Unie is het mogelijk om als kennismigrant naar Nederland te komen, maar wat wordt er verstaan onder een kennismigrant? Een kennismigrant is een hoogopgeleide buitenlander met de nationaliteit van een land buiten de EU en Zwitserland, die naar Nederland komt om een bijdrage te leveren aan onze kenniseconomie.

Wat zijn de eisen om een kennismigrant in dienst te kunnen nemen?

highly-skilled-migrant

Als een werkgever een kennismigrant naar Nederland wil laten komen, moet de werkgever erkend referent zijn. De werkgever zal daarvoor een aanvraag moeten indienen bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). De IND beslist vervolgens of de werkgever als erkend referent kan worden aangemerkt. Een erkenning als referent betekent dat de onderneming door de IND als een betrouwbare partner wordt beschouwd.

Erkenning heeft verschillende voordelen:

U kunt als werkgever gebruik maken van een versnelde toelatingsprocedure voor een kennismigrant. In plaats van drie tot vijf maanden streeft de IND ernaar om binnen twee weken een beslissing te nemen. Is een vergunning vereist voor verblijf en arbeid (GVVA) dan is dit zeven weken.

U hoeft als werkgever minder bewijsstukken naar de IND te versturen.
In veel gevallen volstaat een eigen verklaring. Daarin geeft u aan dat de buitenlandse werknemer voldoet aan alle voorwaarden voor toelating en verblijf in Nederland

U heeft een vast aanspreekpunt bij de IND.

Vier categorieën

Four-categories

Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van erkenning voor vier verschillende soorten categorieën:

1. Studie: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel studie;

2. Uitwisseling: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel uitwisseling (hieronder vallen zowel au pairs als culturele uitwisselingsjongeren); ;

3. Onderzoek: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801; ;

4. Arbeid: aanvragen voor verblijfsvergunningen met als doel arbeid in loondienst, seizoenarbeid, lerend werken, arbeid als kennismigrant, overplaatsing binnen een onderneming of verblijf als houder van een Europese blauwe kaart.

Immigratierecht